Zber

Zber sa uskutočňuje na prevádzkach triedením, skladovaním a následnym odvozom.

 

Naša spoločnosť poskytuje rôzne nádoby na zber a separáciu papiera.

 

Je to služba a systém zberu, ktorý nezaťažuje ďalšími nákladmi firmy, podnikateľov a ľudí,
ale naopak, vytvara na pracoviskách poriadok, šetrí peniaze a následne náklady na zbavovanie sa odpadov.


Papier sa nevyhadzuje na skládku a ani nezhorí v spalovni ale sa triedi, lisuje a ďalej recykluje.

 

 

 

 

 

 

Naše služby si môžete objednávať v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod.: