Zber papiera

Je najefektívnejšia forma šetrenia miznúcej zelene.   Použitý papier je všade okolo nás. 

Spoločnosť PATEX & Co, spol. s r.o., ponúka zberové systémy  pre všetkých producentov odpadového papiera.

Od individuálnych domácností až po administratívne centrá.  Kontaktujte nás

 

 

 

 

Naše služby si môžete objednávať v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod.: