Úvod

Spoločnosť PATEX & Co, spol. s r.o. komplexne rieši papierové odpadové hospodárstvo. 
PATEX & Co ponúka individuálne riešenia pre všetkých producentov odpadového papiera.

Tlačiarňam, administratívam, štátnej správe, správcom bytových domov, archívom, 

úložným miestam, obchodným domom, predajniam potravín, špedičným firmám,

 jednoducho všetkým..., 

 

Spoločnosť pôsobí na Slovensku už mnoho rokov. Zbiera papier, triedi ho a zhodnocuje.

Následne je zhodnotený papier použitý na výrobu písacieho a hygienického papiera.

Týmto procesom sa uzatvára výrobný a recyklačný reťazec, ktorý výrazným spôsobom

prispieva k ochrane nášho životného prostredia.

 

 

 

Žiaľ, ešte aj dnes sa stretávame s takýmto pohľadom do nádob na komunálny odpad.

 

PATEX & Co vám ponúka pohodlné riešenia pri triedení papiera jeho zbere, skartácii a ekologickom spracovaní


 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

Naše služby si môžete objednávať v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod.: