Referencie

Spracovanie tlačiarenského papierového odpadu

 • tlačiarne
 • distribučné spoločnosti 
 • výkupne papiera
 • spoločnosti realizujúce separovaný zber

Likvidácia a skartovanie archívnych materialov

 • VÚB
 • Orange
 • Rempo
 • Technopol
 • Slovenská sporitelňa
 • PSS
 • ČSOB
 • Ministerstvo zdravotníctva
 • Linde
 • Kooperatíva
 • RMS Systém
 • SAV
 • Štatistický úrad SR
 • nemocnice a polikliniky

 

 

 

Naše služby si môžete objednávať v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod.: