Recyklácia

 Papier je jedným z najľahšie recyklovateľných materiálov. Použitím zberového papiera pri výrobe, hygienického papiera ( toaletného, servítok, vreckoviek ), kancelárskeho papiera, výrazne prispievame k ochrane životného prostredia.

 Proces výroby papiera z recyklovanej suroviny je energeticky úsporný. Pri výrobe jednej tony papiera ušetríme:

  • Až 30.000 litrov vody
  • Až 3.000-4.000 KWh elektrickej energie ( ročná spotreba menšieho domu za rok )
  • Až o 95% menej škodlivín vypustených do ovzdušia

Nevyzbieraný papier na skládkach hnije a produkuje v hnilobnom procese škodlivý metán, ktorý výrazne prispieva k tvorbe skleníkových plynov.

Vyzbieraný papier znižuje objem komunálneho odpadu a znižuje poplatky obci.

Spoločnosť PATEX & Co, spol. s r.o. Vám ponúka riešenia efektívneho zberu a separácie papiera vo firmách ako i v domácnostiach.

 

    

 

 

Naše služby si môžete objednávať v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod.: