Kontakt

PATEX & Co, spol. s r.o.
Harmanec 1

976 03 Harmanec

 

prevádzka:

Nádražná 34      
900 28 Ivanka pri Dunaji

 

Konatelia                klikni

Nákup - predaj

Výroba

Logistika

Účtovníctvo
                        
email :       patexco@patexco.sk

tel:            +421 (0)918 320 183

fax:           +421 (0)2 459 44 294

IČO:         31356257

Ič. DPH:  SK2020295926

 

 

 

 

Naše služby si môžete objednávať v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod.: