Ekológia

Každému z nás by malo záležať hlavne na ľudoch, z čoho vyplýva, že mame chrániť život.
 Či uz priamo, alebo nepriamo. Nepriamo aj tým, že šetríme prirodu a neplytváme nerastnými surovinami.
 Šetriť prírodu znamená vracať jej všetko čo nám požičala druhotným spracovanim.
 Takže separujme, zbierajme, recyklujme a vážme si prírodu.
 Potom aj naše deti sa budú mať tak dobre ako my.

 

 

Naše služby si môžete objednávať v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod.: